Në kuadër të projektit “Mbrojtja teknike dhe e integruar e të dhënave personale – ndërtimi i një ekosistemi digjital gjithëpërfshirës”, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, Fondacioni Metamorfozis realizon një hulumtim mbi ndërgjegjësimin e qytetarëve për të drejtat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësinë, si dhe për nevojat dhe shprehitë që lidhen me përdorimin e internetit dhe mjeteve elektronike.

I ftojmë të gjithë të interesuarit që të kontribuojnë në këtë hulumtim duke e plotësuar pyetësorin që gjendet në këtë link: Linku deri te pyetësori jo më vonë se më 20 mars (e diel). Rezultatet përmbledhëse të hulumtimit do të përdoren për të planifikuar dhe organizuar aktivitete të mëtejshme në kuadër të projektit.

Ju falënderojmë për kontributin!

Marrë nga pixabay.com

Ndaje: