Në kuadër të Projektit të USAID për Pjesëmarrjen Qytetare, Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Metamorfozis shpall thirrje publike për furnizimin e shërbim për zhvillimin e platformës online (portal në internet) për Partneritet për Qeveri të Hapur (PQH).

Një përshkrim më të hollësishëm të shërbimit të kërkuar, të kushteve për aplikim si dhe të dokumentacionit të nevojshëm mund të gjeni të bashkangjitur me dokumentacionin e tenderit.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është deri më 23.07.2020, deri në orën 16:00.

Thirrje publike për furnizimin e platformës online për Partneritet për Qeveri të Hapur (.pdf) – në maqedonisht

Ndaje: