Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfozis Shkup, në kuadër të Projektit të USAID për Pjesëmarrje Qytetare, shpall thirrje publike për angazhimin e një eksperti/ekipi ekspertësh për të rishikuar Metodologjinë e komponentit lokal të Indeksit të shkallës së hapjes.

Metodologjia e rishikuar e komponentit lokal të Indeksit të shkallës së hapjes duhet të shërbejë për një vlerësim të vlefshëm të situatës së qeverisjes së mirë në nivel lokal dhe t’i mbështesë përpjekjet për përfaqësim të Fondacionit Metamorfozis për ta përmirësuar qeverisjen e mirë.

Për më shumë informacion, mund të shkarkoni thirrjen e plotë këtu.

Ndaje: