Screenshot_1

Me rastin e Ditës ndërkombëtare të qasjes së lirë në informta, Fondacioni për internet dhe shoqëri, Metamorfozis, i publikon rezultatet e analizës për transparencën e proceseve për marrjen e vendimeve në katër vende të Ballkanit Perëndimor: Serbi, Maqedoni, Mal të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinë.

Mapimi i këtillë i transparencës u realizua nga organizata qytetare kroate GONG, në partneritet me CRTA (Serbi), “Zashto Ne” (BdheH), dhe Qendrën për tranzicion demokratik (Mali i Zi).

Rezultatet tregojnë se, sa i përket implementimit të legjislacionit që ka të bëjë me qasjen në informatat me karakter publik, institucionet rregullisht u përgjigjen kërkesave, por përgjigjet janë formale, pa informata të mjaftueshme që mund të përdoren.

Dokumenti i plotë gjendet këtu.

eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en_rgb_right_-1024x245

Ndaje: