eu1

Në këtë ngjarje u promovoua projekti “Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave” i Fondacionit Metamorfozis, i përkrahur nga Bashkimi Evropian.

Tribuna u ndoq nga aktivistë të OJQ-ve, nxënës të shkollave të mesme dhe qytetarë.

eu2

Ndaje: