Më 14.01.2016, në hapësirat e Fondacionit Metamorfozis u mbajt trajnim për vullnetarë-përkthyes për Global Voices. Trajnimin e ndoqën 5 pjesëmarrës, të cilët u njoftuan me konceptin e Global Voices, platformën dhe mundësitë për t’u kyçur në këtë komunitet vullnetar. Në dhjetor të vitit 2015, u mbajtën 2 trajnime për vullnetarë-përkthyes për këtë shërbim.

“Global Voices” është komunitet vullnetar që përbëhet nga më se 800 autorë, analistë, ekspertë për medie në internet dhe përkthyes nga më shumë se 160 vende të botës, të cilët sigurojnë dhe përkthejnë lajme dhe tregime që nuk janë të mbuluara sa duhet nga mediet komerciale.

Ndaje: