Qëllimi i këtyre videove është të na përkujtojnë se sa i rëndësishëm është arsimi, si ai formal, poashtu edhe ai joformal, dhe sa rol të rëndësishëm luajnë resurset e hapura arsimore në arsim.

Të gjitha videot janë përgatitur në formë të animacionit 2D dhe janë në dispozicion në gjuhën maqedonase dhe shqipe. Këto video të animuara janë zhvilluar në kuadër të projekteve “Iniciativa për resurse të hapura në Maqedoni” dhe “Bashkëpunimi i decentralizuar ndërmjet Maqedonisë dhe rajonit të Normandisë së Ulët”.

 

Ndaje: