Të nderuar,
Ju informojmë se afati i fundit për të aplikuar për grante përmes Thirrjes për Aplikime për LOT 2: Dhënia e Granteve për Iniciativat e Avokimit për Agjendën Digjitale, është ZGJATUR deri më 07.07.2021 deri në 23:59 Koha e Evropës Qendrore. Më shumë informacion mund të gjeni këtu.
Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën Digjitale – ICEDA” është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Fondacioni Metamorfoza, Të dhënat e hapura Kosovë – (Open Data Kosovo) (ODK), Akademia për e-qeverisje (eGA), Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie – CRTA, Lëvizja MJAFT, OJQ-ja 35 MM.

Ndaje: