Çfarë është parimi “vetëm një herë”?

  • Ky parim është i lidhur me sektorin publik.
  • Kjo do të thotë që qytetarët i japin të dhënat e tyre vetëm një herë tek administrata publike.
  • Administrata publike duhet të shkëmbejë këto të dhëna në mënyrë që qytetarët të mos shkojnë në institucione të ndryshme dhe të japin përsëri të njëjtat të dhëna.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

______________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: