Si e siguron transparencën e-qeverisja?

  • Rrit mundësitë e qytetarëve për të komunikuar me qeverinë.
  • Rrit efikasitetin e administratës publike.
  • E bën qeverinë më llogaridhënëse para publikut.
  • Siguron pjesëmarrje në proceset politike, krijimin e ligjeve dhe dokumenteve strategjike përmes uebit.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_____________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: