Të dhënat e hapura kanë mundësinë të prodhojnë vlerë publike, veçanërisht kur bëhet fjalë për transparencë dhe inovacion, por edhe për të bërë të mundur zhvillim ekonomik.

Koncepti i të dhënave të hapura ka një natyrë transformuese dhe një potencial të madh inovativ.

Të dhënat e hapura mundësojnë inovacion mbështetur tek të dhënat dhe krijojnë mundësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

______________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ndaje: