Udhëzues për TKI i Metamorfozis Nr. 8 – Si ta mbrojmë privatësinë në Facebook?

“Udhëzuesi për TKI” i tetë me radhë i fondacionit Metamorfozis ka të bëjë me gjithë shfrytëzuesit e Facebook-ut, pa marë parasysh mënyrën dhe nivelin se si e shfrytëzojnë këtë rrjet. Ai paraqet “udhëzim të shkurtër për përdorim” të të gjitha opsioneve ekzistuese për mbrojtjen e privatësisë, që është shumë e rëndësishme për ata që i ndajnë shpesh me të tjerët qëndrimet, komentet, linket…, që i shpiejnë te përmbajtjet që pëlqejnë ose të cilat i përkrahin, te fotografitë personale dhe ato të të tjerëve që janë gjetur para foto-objektivit të tyre. Edhe pse ky udhëzues, para së gjithash, do t’u ndihmojë shfrytëzuesve të Facebook-ut që t’i kuptojnë mënyrat se
si ndahen informatat e tyre me të tjerët dhe si përshtaten opsionet në mënyrë adekuate, sipas preferencave të tyre, megjithatë, përsa i përket shfrytëzimit të rrjeteve sociale, ai nuk i përjashton as skeptikët. Se a do të jetë dikush shfrytëzues i ndonjë rrjeti social apo jo, është e drejtë dhe zgjedhje personale, sepse zgjedhja bëhet për shkak të qëndrimeve personale, që duhet të bazohen në nivelin e informimit të drejtë të personit. Ky udhëzues e mundëson mu atë.

Verified by MonsterInsights