Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda”

Vëllimi “Manipulimi i diskursit publik: dezinformimi dhe propaganda” është një përmbledhje e rëndësishme për këdo që dëshiron të kuptojë fushën komplekse të dezinformimit, e cila po përhapet me shpejtësi të madhe vitet e fundit. Një sërë tekstesh, artikujsh botohen në një vend, kontrollime faktesh, analiza dhe rishikime, të cilat i referohen vitit 2023.

Ky botim mbulon një gamë të gjerë temash që veçanërisht më së shumti përdoreshin për përhapjen e dezinformatave. Ai gërmon në mënyrën se si narrativat gjeopolitike për luftën në Ukrainë, dezinformatat e lidhura me pandeminë, shtrembërimi i përfaqësimit të vlerave familjare dhe të Bashkimit Evropian, u shfrytëzuan për të manipuluar opinionin publik dhe për të shtrembëruar realitetin.

Përmbajtja e këtij botimi shërben jo vetëm si një dëshmi publike e këtyre ngjarjeve, por edhe si një burim i dobishëm për këdo që është i interesuar të kuptojë se si funksionojnë dezinformimat dhe pasojat e tyre. Ai përfaqëson vetëm një pjesë të vogël të punës së madhe të bërë nga kolegët në Fondacionin Metamorfozis, dhe veçanërisht në Vëtetmatës.mk të cilët u përkushtuan pa u lodhur në mbrojtjen e së vërtetës.

Strategjia për Transparencë e Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026

Qeveria ka shqyrtuar dhe miratuar Strategjinë për Transparencë të Qeverisë së RMV-së, me Plan Veprimi për periudhën 2023-2026, të propozuar nga Kabineti i Zëvendëskryeministres për Politika të Qeverisjes së Mirë, Sllavica Gërkovska. Fushat prioritare, sipas Strategjisë, janë: avancimi i transparencës aktive, avancimi i qasjes në informata me karakter publik, avancimi i transparencës fiskale të Qeverisë […]

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023

Në vitin 2023, krijimi dhe përhapja e dezinformatave janë identifikuar jo vetëm si problem mediatik, por edhe si problem sigurie, i cili e prish funksionimin e institucioneve demokratike dhe sferën mediatike, duke shkaktuar rreziqe të mëdha për të gjithë shoqërinë, duke kërcënuar të drejtat themelore të njeriut – nga siguria personale dhe shëndeti deri te […]