Vizualizim – 7 arsye pse të gjithë duhet të kuptojnë transformimin dixital

2

Transformimi digjital përfaqëson një ndryshim në mënyrën se si veprojmë dhe i japim vlerë shoqërisë duke përdorur teknologjinë e cila është e qasshme.

Njerëzit mendojnë që transformimin digjital dhe digjitalizimin kanë kuptimin e njejtë. Edhe pse janë shumë të ngjashme, është thelbësore të kuptohen dallimet.

Të gjitha iniciativat digjitale duhet të shpjegohen dhe kuptohen nga të gjithë. Përndryshe, do të jetë shumë e vështirë për t’i mbështetur dhe zbatuar ato.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_________________________________________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Verified by MonsterInsights