Vizualizim – Çfarë do të thotë të jesh (jo)analfabet digjital

Aftësimi digjital është i lidhur me aftësimin ndaj medias, dhe na lejon të lokalizojmë, aksesojmë dhe përdorim informacionin e duhur me saktësi.

Të mundësh të përdorësh teknologjinë për të arritur rezultatet më të mira të mundshme kërkon një tërësi aftësish, ku edhe aftësimi digjital nuk përjashtohet.

Ja, disa gjëra kryesore që duhet të dini rreth tij:

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_________________________________________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.