Vizualizim – Identiteti digjital

2

Identiteti digjital është identiteti i një individi në hapësirën digjitale. Ai përfaqëson identifikimin tonë unik, dhe më së shumti, ky identifikim bëhet i vlefshëm përmes sistemeve ID të qeverive.

Megjithatë, të qënurit online duke dhënë vetëm emrin dhe adresëën e e-mail-it nuk përfaqëson një identitet digjital, ndaj kemi përgatitur një përmbledhje se çfarë është identiteti digjital dhe çfarë jo. Shiheni!

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze .

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_________________________________________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Verified by MonsterInsights