Vizualizim – Si të jeni të sigurt në internet – çka është mirë të bëni dhe çka

Interneti është shndërruar në një pjesë të rëndësishme të ditëve tona, ku krahas avantazheve që sjell përdorimi i tyre, nuk duhet të mbeten pa vëmendje rreziqet, për të cilat mund të mos jemi në dijeni.

Shumë mund ta keqpërdorin informacionin që ndahet online, kështuqë do duhet të konsiderohet njohja e praktikave të mira për të mbrojtur të dhënat tona.

Ky vizualizim është në dispozicion në anglisht, maqedonisht, shqip, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Ky vizualizim është pjesë e projektit Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian.

_________________________________________________________________________________________________________________

Ky vizualizim është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij vizualizimi është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.