За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, го дополнуваме повикот за доставување понуди за изнајмување конференциски простор и набавка на оброци и освежување, објавен на 26.10.2022 на веб-страницата на Фондација Метаморфозис: Metamorphosis » Повик за доставување понуди за изнајмување конференциски простор и набавка на оброци и освежување .

Повеќе детали околу бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Дополнет повик за доставување понуди за изнајмување конференциски простор и набавка на оброци и освежување

Прилог 1 – Образец за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е понеделник, 31.10.2022 година.

Сподели: