mediumski-item-img-1.png

23.01.2023

Покана за учество на обука за заштита на лични податоци за претставници на граѓански организации

Во знак на одбележување на 28-ми јануари, Денот на заштита на личните податоци, споделуваме одлична можност за претставниците на граѓански организации! Нашата следна обука за заштита на лични податоци ќе се одржи на 1-ви и 2-ри февруари, во Јавна соба во Скопје и добредојдените се сите кои сакаат да се вклучат. Учесниците на оваа обука […]

mediumski-item-img-1.png

16.01.2023

Обновен повик за доставување понуди за подготовка на Методологија за спроведување проценка на влијанието врз приватноста за јавните услуги што се во процес на дигитализација

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, го обновуваме повикот за доставување понуди за подготовка на Методологија за спроведување проценка на влијанието врз приватноста за јавните услуги што се во процес на […]

mediumski-item-img-1.png

26.12.2022

Повик за доставување понуди за спроведување обуки за ИТ-кадар во јавни институции за заштита на лични податоци и стандарди за интегритет на податоци

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за спроведување обуки за ИТ-кадар во јавни институции за заштита на лични податоци и стандарди за интегритет на податоци. Подетален […]

mediumski-item-img-1.png

26.12.2022

Повик за доставување понуди за подготовка на Водич за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за подготовка на Водич за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции. Подетален опис на бараната услуга, условите […]

mediumski-item-img-1.png

26.12.2022

Повик за доставување понуди за подготовка на Методологија за спроведување проценка на влијанието врз приватноста за јавните услуги што се во процес на дигитализација

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за подготовка на Методологија за спроведување проценка на влијанието врз приватноста за јавните услуги што се во процес на дигитализација. […]

mediumski-item-img-1.png

25.11.2022

Покана за учество на обука за заштита на лични податоци за претставници на граѓански организации

Фондација Метаморфозис ги поканува претставниците на граѓанските организации да бидат дел од дводневна обука за заштита на лични податоци што ја организираме во рамки на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“. Оваа обука ќе им помогне на организациите да го усогласат нивното работење со Законот за заштита на […]

mediumski-item-img-1.png

18.11.2022

Покана за учество во дводневна обука и менторска програма за офицери за заштита на лични податоци

Фондација Метаморфозис ги поканува офицерите за заштита на лични податоци од институциите да бидат дел од дводневна обука за заштита на лични податоци и менторска програма во која ќе добијат експертска поддршка за усогласување на нивните интерни процедури со Законот за заштита на лични податоци. Обуката и менторството ќе им помогнат на институциите да го […]

mediumski-item-img-1.png

18.11.2022

Повик за доставување понуди за изработка на видеа

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за изработка на видеа. Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во […]

mediumski-item-img-1.png

14.11.2022

Покана за учество на обука за заштита на лични податоци

Фондација Метаморфозис ги поканува претставниците на синдикатите да бидат дел од дводневна обука за заштита на лични податоци што ја организираме во рамки на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“. Оваа обука ќе им помогне на учесниците подобро да ги разберат правата што ги имаат како субјекти на […]

mediumski-item-img-1.png

28.10.2022

Дополнување на повик за доставување понуди за изнајмување конференциски простор и набавка на оброци и освежување

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, го дополнуваме повикот за доставување понуди за изнајмување конференциски простор и набавка на оброци и освежување, објавен на 26.10.2022 на веб-страницата на Фондација Метаморфозис: Metamorphosis […]

mediumski-item-img-1.png

26.10.2022

Повик за доставување понуди за изнајмување конференциски простор и набавка на оброци и освежување

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за изнајмување конференциски простор и набавка на оброци и освежување. Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и […]

mediumski-item-img-1.png

25.10.2022

Покана за учество на претставници на граѓански организации на обукa за заштита на лични податоци [Почеток: 31.10.2022]

Фондација Метаморфозис ги поканува претставниците на граѓанските организации да бидат дел од четиридневна онлајн обука за заштита на лични податоци што ја организираме во рамки на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“. Оваа обука ќе им помогне на организациите да го усогласат нивното работење со Законот за заштита […]