На 6 јули 2023 година, дел од работната група за подготовка на новата Стратегија за транспарентност со акциски план (2023-2026), одржа состанок со вицепремиерката задолжена за политики за добро владеење, Славица Грковска.
На средбата беше разгледана нацрт верзијата на Стратегијата за транспарентност, чија цел е воведување на нови мерки со цел градење култура на транспарентност на институциите, но и зголемување на довербата на граѓаните кон институциите. Новата стратегија дава приоритет на јакнење на активната транспарентност, слободниот пристап до информации, фискална транспарентност и отворени податоци, како и транспарентноста при носење акти и одлуки и за одвивањето на процесите во самите институции.
Во наредниот месец предлог-стратегијата ќе биде достапна за јавноста преку ЕНЕР, а во септември е планирано да се организираат две јавни расправи со цел да се изгради заеднички и ефикасен пристап за исполнување на визијата за институции кои се целосно отворени и одговорни пред граѓаните.
Фотографиите се преземени од Фејсбук профилот на вицепремиерката задолжена за политики за добро владеење, Славица Грковска.
Активностите се дел од проектот „Транспарентност и отчетност на државните институции во РСМ“ кој го спроведува Фондација Метаморфозис со финансиска поддршка од Фондација Отворено општество-Македонија.

Сподели: