На 7ми и 8ми мај, во просториите на Хотел Континентал, Скопје се одржна дводневна обука за заедничка методологија на партиципативна проценка, за соработка за застапување и градење коалиции која ја проследија грантистите од проектот „Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество“. IMG_7957

На обуката учесниците имаа прилика да научат нешто повеќе за предностите на вмрежувањето, контекстот на информирањето, а меѓу другото и за тоа како да создаваат ефективни стратегии за вмрежување. За време на обуката грантистите, покрај теоретскиот дел, учествуваа и во практична примена на наученото преку извршување на разни задачи, интерактивни вежби и работа во групи.

IMG_7961Оваа обука е од циклусот превидени обуки кои ќе се одржат во наредниот период, во рамки на проектот „Мрежа од граѓански организации за ефикасно активно учество“, кој се спроведува од Фондацијата Метаморфозис, во партнерство со МЦЕТ, а со финансиска помош од Европската комисија преку програмата „Поддршка за зајакнување, одржливост и развој на активно граѓанско општество”IMG_7970.

Сподели: