За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за подготовка на содржини за едукативна веб-страница на теми од областа на заштита на лични податоци.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за доставување понуди за подготовка на содржини за едукативна веб-страница на теми од областа на заштита на лични податоци 13.04.2023

Прилог 1 – Образец за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е 24.04.2023 година. Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до 19.04.2023.

Напомена: Повикот е дополнет на 18.04.2023 година, ве молиме земете го предвид повикот на овој линк: Повик за доставување понуди за подготовка на содржини за едукативна веб-страница на теми од областа на заштита на лични податоци 18.04.2023

Image by Katarzyna Tyl from Pixabay

Сподели: