За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, финансиран од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за спроведување обуки и обезбедување менторска поддршка за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за доставување понуди за спроведување обуки и обезбедување менторска поддршка за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции

Прилог 1 – Образец за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е петок, 26.08.2022 година. Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до 22.08.2022.

Photo: Training Classroom – Free image on Pixabay

Сподели: