За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за доставување понуди за спроведување обуки за ИТ-кадар во јавни институции за заштита на лични податоци и стандарди за интегритет на податоци.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за доставување понуди за спроведување обуки за ИТ-кадар во јавни институции за заштита на лични податоци и стандарди за интегритет на податоци

Прилог 1 – Образец за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е 10.01.2023 година. Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до 03.01.2023.

Image by kalhh from Pixabay

Сподели: