За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, поддржан од Европската унија и спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект, објавуваме повик за прибирање понуди за изработка на интернет едукативна платформа (веб-портал) за теми од областа на заштита на личните податоци

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за прибирање понуди за изработка на интернет едукативна платформа (веб-портал) за теми од областа на заштита на личните податоци

Прилог 1 – Образец за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е 25.02.2023 година. Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на vesna@metamorphosis.org.mk најдоцна до 21.02.2023.

Image by 200 Degrees from Pixabay

Сподели: