GDPR e термин што го среќаваме се почесто, но дали знаеме што точно означува? Оваа визуелизација содржи кратко објаснување на тоа што е GDPR, нејзината примена и нејзината цел.

Сподели: