Секоја информација која очигледно се однесува на одредена личност или може да ја искористиме за да идентификуваме некое лице, се смета за личен податок.

Во оваа визуелизација споделуваме неколку примери за тоа кои информации може да ги опфаќа изразот „лични податоци“.

Сподели: