“Процесот на дигитализација е нов процес, како за владата така и за граѓаните.

Но тоа особено важи за граѓаните кои сега треба да преминат од долгата пракса на вадење документи или барање на било какви услуги од државата со физичко присуство, во новата ера на дигитални услуги.

Важноста на граѓанските здруженија во овој транзиционен процес е етичка.”

Алдо Меркочи, Levizja MJAFT (Албанија)

Македонски јазик

Албански јазик

Црногорски јазик

Српски јазик

Ова видео е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ ко-финансиран од Европската Унија. Видеото е произведено со финансиска поддршка на Европската Унија. Неговата содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: