Тимот на ИЦЕДА составен од 5 таргетирани земји од Западен Балкан и оваа година продолжи да ги едуцира и информира граѓаните, граѓанските организации, бизнисите, медиумите и институциите за придобивките и предизвиците поврзани со Дигиталната агенда, преку јавна едукативна и информативна кампања. Кампањата траеше од февруари 2022 до април 2023 година, каде што како дел од целите и активностите на мрежата ИЦЕДА, тимот создаде голем број е-содржини кои беа промовирани преку социјалните медиуми, преку мрежи на колаборативни медиуми, институции и граѓански организации, како и преку локални, национални, регионални и меѓународни настани.

Во зависност од земјата, материјалите се достапни на англиски и на локалните јазици од целните земји од Западен Балкан. За да пристапите до нив, кликнете на името на материјалите подолу.

Опсерваторија на Дигиталната агенда – Извештаи за тековната состојба и патоказ за унапредување на Дигиталната агенда во земјите од Западен Балкан 2022

Опсерваторија за Дигитална агендаЗавршно истражување за основната состојба за развој на е-влaда и дигитална писменост во целните земји од Западен Балкан 2022

Поимник на термини поврзани со Дигиталната агенда

Анимации

Инфографици

Видео

Истражувачки стории

  • Црна Гора

Погледнете ги материјалите од претходните години овде и овде. За повеќе едукативни и информативни содржини, погрижете се да го следите @ICEDAproject на Facebook и Twitter.

——————————————————————————————————————————

Овие материјали се креирани како дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ICEDA“ кофинансиран од Европската Унија. Материјалите се креирани со финансиска поддршка на Европската Унија. Нивната содржина е единствена одговорност на партнерите на ICEDA и не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Сподели: