“Во однос на улогата на граѓанското општество и неговата работа на дигиталната трансформација, најважно е тоа што ние сме првата врска, првиот фронт помеѓу самите институции и начинот на кој граѓаните доживуваат некои работи и одредени активности на институцијата.”

Снежана Никчевиќ, НВО 35мм (Црна Гора)

 

Македонски јазик

Албански јазик

Црногорски јазик

Српски јазик

Ова видео е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ кофинансиран од Европската Унија. Видеото е произведено со финансиска поддршка на Европската Унија.

Неговата содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: