“Во рамки на регионалниот проект ИЦЕДА партнерите од регионот увидеа дека има голема потреба за дигитализација, особено во однос на јавните услуги.”

Ариана Ѓули, Open Data Kosovo (Косово)

 

Македонски јазик

Албански јазик

Црногорски јазик

Српски јазик

Ова видео е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ ко-финансиран од Европската Унија. Видеото е произведено со финансиска поддршка на Европската Унија. Неговата содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: