Е-трговија: купување и продавање производи и услуги преку интернет.

Може да купувате преку паметните уреди – телефоните, таблетите, лаптопите и компјутерите.

Со е-трговија може да купите безмалку сѐ додека си уживате по дома.

Оваа визуелизација е достапна на англиски, македонски, албански, српски и црногорски јазик.

Оваа визуелизација е дел од проектот Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ИЦЕДА, ко-финансиран од Европската Унија.

______________________________________________________________________________

Oваа визуелизација е изготвена со финансиска поддршка од Европската Унија. Содржината од оваа визуелизација е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Сподели: