Секојдневното користење на дигитални алатки во различни сфери од нашето живеење го менува начинот на кој функционира општеството. Јавниот сектор не е исклучок од овој тренд, а овде споделуваме само неколку од придобивките до кои може да доведе дигитализацијата на јавните услуги:

Сподели: