Ndërsa i mblodhëm të dhënat për raportet mbi gjendjen aktuale të zbatimit të Agjendës Digjitale në Ballkanin Perëndimor, ekipi i projektit ICEDA u përpoq t’u përgjigjej pyetjeve të mëposhtme:

?Çfarë është Agjenda Digjitale dhe pse është e rëndësishme?
?Cilat janë çështjet e rëndësishme me të cilat merret Agjenda Digjitale?
?Cilat janë dobësitë kryesore në shfrytëzimin e përfitimeve të transformimit digjital kur bëhet fjalë për Ballkanin Perëndimor dhe çfarë mund të bëhet në lidhje me këtë?

?Shikoni animacionin tonë për të marrë përgjigje në pyetjet që lidhen me Agjendën Digjitale.

Ai është në dispozicion në maqedonisht, shqip, anglisht, serbisht dhe në gjuhën malazeze.

Versioni maqedonisht

 

Versioni shqip

 

Versioni anglisht

 

Versioni serbisht

 

Versioni malazez

Ky animacion është pjesë e projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA”, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian. Animacioni është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA” zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), Akademia për e-qeverisje (Estoni), Lëvizja Mjaft! (Shqipëri), CRTA – Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie (Serbi), OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi) dhe Të dhënat e hapura Kosovë – Open Data Kosovo (Kosovë). Projekti realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

Ndaje: