Derisa institucionet e Unionit Evropian fillojnë negociatat e trilogut, më shumë se 150 organizata të shoqërisë civile nga Evropa, duke përfshirë Fondacionin Metamorfozis, po u bëjnë thirrje institucioneve të BE-së të kontrollojnë nëse Rregullorja i vendos njerëzit dhe të drejtat themelore të parat në Ligjin e Inteligjencës Artificiale (Ligji për AI ). Reagimin e plotë mund ta gjeni në këtë link.

Image by Max from Pixabay

Ndaje: