Fuqizimi i qytetarëve për t’u angazhuar në krijimin e politikave, si dhe në procesin e vendimmarrjes, duke shfrytëzuar teknologjitë dhe mekanizmat në dispozicion quhet e-pjesëmarrja.

Mekanizmat e e-pjesëmarrjes duhet të jenë lehtësisht të qasshëm për qytetarët, të thjeshta për përdorim dhe të sigurta në çdo moment.

Niveli i angazhimit të qytetarëve është i ulët dhe mekanizmat e e-pjesëmarrjes nuk shfrytëzohen në tërësi.

Shikoni animacionin tonë për të marrë përgjigje në pyetjet që lidhen me e-Pjesëmarrjes

Versioni maqedonisht

Versioni shqip

Versioni serbisht

Versioni malazez

Ky animacion është pjesë e projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA”, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian. Animacioni është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA” zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), Akademia për e-qeverisje (Estoni), Lëvizja Mjaft! (Shqipëri), Partnerë për Ndryshime Demokratike Serbi (Serbi), OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi) dhe Të dhënat e hapura Kosovë – Open Data Kosovo (Kosovë). Projekti realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

Ndaje: