Зајакнување на капацитетите на граѓаните да се вклучат во креирањето политики и во донесувањето одлуки со користење на достапните технологии и алатки се нарекува е-учество.

Механизмите за е-учество треба да бидат лесно достапни за граѓаните, лесни за употреба и безбедни во секое време.

Hивото на вклученост на граѓаните е ниско и механизмите за е-учество не се целосно искористени.

Погледнете ја нашата анимација за да добиете одговор за прашања поврзани со е-Учество.

Македонска верзија

Албанска верзија

Српска верзија

Црногорска верзија

Оваа анимација е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ ко-финансиран од Европската Унија. Анимацијата е произведена со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), Партнери за демократска промена Србија (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Сподели: