Pasi të digjitalizohen në tërësi shërbimet shtetërore, qytetarët do të mund të iniciojnë procedurat administrative on-line, derisa pjesa tjetër e procesit do të automatizohet.

Për momentin, administratat shtetërore të Ballkanit Perëndimor ofrojnë zgjidhje të pjesshme, ku një pjesë e procedurave ende mbështetet në qasjen tradicionale.

Shikoni animacionin tonë për të marrë përgjigje në pyetjet që lidhen me e-Qeveria dhe Ballkani Perëndimor.

Versioni maqedonisht

Versioni shqip

Versioni serbisht

Versioni malazez

Ky animacion është pjesë e projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në Agjendën digjitale – ICEDA”, i bashkë-financuar nga Bashkimi Evropian. Animacioni është përgatitur me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e partnerëve të projektit ICEDA dhe nuk i pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Projekti “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA” zbatohet nga Fondacioni Metamorfozis (Maqedonia e Veriut), Akademia për e-qeverisje (Estoni), Lëvizja Mjaft! (Shqipëri), CRTA – Qendra për Hulumtim, Transparencë dhe Llogaridhënie (Serbi), OJQ-ja 35 mm (Mali i Zi) dhe Të dhënat e hapura Kosovë – Open Data Kosovo (Kosovë). Projekti realizohet me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian.

Ndaje: