Кога јавните служби целосно ќе се дигитализираат, граѓаните ќе можат да ги користат јавните услуги со започнување на процедурата преку интернет, додека остатокот од процесот е автоматизиран.

Досега, државните институции во земјите од Западен Балкан понудија делумни решенија, при што некои од процедури сè уште се засноваат на традиционалниот пристап.

Погледнете ја нашата анимација за да добиете одговор за прашања поврзани со е-Влада и Западен Балкан.

Македонска верзија

Албанска верзија

Српска верзија

Црногорска верзија

Оваа анимација е дел од проектот „Зголемување на граѓанското учество во Дигиталната агенда – ICEDA“ ко-финансиран од Европската Унија. Анимацијата е произведена со финансиска поддршка на Европската Унија. Нејзината содржина е единствена одговорност на ИЦЕДА партнерите и не ги одразува ставовите на Европската Унија.

Проектот „Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда – ИЦЕДА“ го спроведува Фондацијата Метаморфозис (Северна Македонија), Академија за е-владееење (Естонија), Levizja Mjaft! (Албанија), ЦРТА- Центар на истражување, транспарентност и отчетност (Србија), НВО 35мм (Црна Гора) и ODK – Oтворени податоци Косово (Косово). Проектот се спроведува со финансиска поддршка од Европската Унија.

Сподели: