Prezantimi përfshinte njoftim me obligimet ligjore sa i përket mbrojtjes së të dhënave personale duke i prezantuar resurset e zhvilluara në kuadër të projektit Iniciativa për privatësi në Internet (Online Privacy Initiative – OPI)  “Zotim për mbrojtjen e privatësisë” dhe Udhëzuesi “Si deri te politika për privatësi”.

Prezantimi u mbajt në hapësirat e inkubatorit Yes, në lagjen Aerodrom në Shkup, dhe në të morën pjesë 7 pjesëmarrës. Dy prezantime të këtij lloji u mbajtën në maj dhe në korrik, ndërsa dy prezantime plotësuese u mbajtën në shtator dhe në dhjetor. Në to morrën pjesë gjithsej 60 pjesëmarrës.

Ndaje: