Punëtoria do të zgjasë tre ditë, dhe do të përfshijë diskutime për identifikimin e problemeve me e-mbaturinat, do të jepet një pasqyrë e gjendjes në këto 4 vende, do të bëhet analizë dhe shkëmbim i përvojave nga procesi i krijimit të ligjit për e-mbeturina në Maqedoni, e pastaj do të ketë aktivitet grupor ku pjesëmarrësit do të identifikojnë zgjidhje dhe do të përgatisin plane për përfaqësim. Në ditën e fundit të punëtorisë do të ketë trajnim për shfrytëzimin e mediumeve qytetare/blogimit, publikimit të kryqëzuar, tag-imit gjeografik dhe promovimit nëpërmjet mediumeve sociale siç janë Facebook-u, Twitter-i, Flickr-i dhe Youtube-i.

Punëtoria mbahet me përkrahjen e TAKSO-s,

Ndaje: