mediumski-item-img-1.png

05.10.2022

U mbajt takim me Zëvendëskryetaren e Qeverisë përgjegjëse për Politikat e Qeverisjes së Mirë, Sllavica Gërkovska

Më 5 tetor 2022, ekipi i Fondacionit për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” mbajti takim me Zëvendëskryeministren përgjegjëse për Politikat për Qeverisje të Mirë, Sllavica Gërkovska, lidhur me politikat dhe proceset për qeverisje të mirë, si dhe rëndësinë të përfshirjes së qytetarëve në procesin e transformimit digjital të shoqërisë. “Sektori civil ka një rol thelbësor në […]

mediumski-item-img-1.png

28.09.2022

Aliti: Procesi i riorganizimit të administratës shtetërore parashikohet të përfundojë në vitin 2024

Në një intervistë për Portalb.mk, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti flet për procesin e riorganizimit të administratës publike në Maqedoninë e Veriut, për sulmet kibernetike të fundit nda ueb-faqeveve të ministrive, agjencinë digjitale si dhe identitetin digjital. Procesi i rioranizimit të administratës sipas tij parashikohet të përfundojë në vitin 2024. Aliti thotë […]

mediumski-item-img-1.png

28.09.2022

Fondacioni Metamorfozis mori pjesë në konferencën “Çfarë i intereson qytetarët?” dhe prezantoi rezultatet e Indekseve të Hapjes

Qendra për Menaxhimin e Ndryshimeve, në bashkëpunim me Zëvendëskryeministren, Sllavica Gërkovska, përgjegjëse për politika të qeverisjes së mirë, dhe Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat me Karakter Publik, organizuan konferencën me temë: “Çfarë i intereson qytetarët? – Përmirësimi i sistemit për qasje të lirë në informatat me karakter publik”. […]

mediumski-item-img-1.png

28.09.2022

U mbajt Kuvendi vjetor i anëtarëve të Platformës së organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit

Në datat 19 dhe 20 shtator 2022 u mbajt Kuvendi i rregullt vjetor i anëtarëve të Platformës së organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit. Në Kuvend u diskutua për veprimet dhe aktivitetet e ardhshme që do të ndërmerren, u shqyrtua dhe u miratua Plani Strategjik 2022 – 2025 dhe u diskutua për gjendjen […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Vlerësimi i qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të hapjes – Kuvendi dhe pushteti ekzekutiv – matja për vitin 2021

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Publikohet Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale për vitin 2022

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes. Hulumtimi për vitin 2022 tregoi […]

mediumski-item-img-1.png

05.09.2022

Njoftim për ngjarje: Sa të hapura janë institucionet në Maqedoninë e Veriut?

Fondacioni Metamorfozis organizon një ngjarje online për promovimin e rezultateve të Vlerësimit të gjendjes së qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 dhe promovimin e rezultateve të Vlerësimit të qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe rajon përmes Indeksit të hapjes, sipas matjes për […]

mediumski-item-img-1.png

31.08.2022

U mbajt ngjarja përmbyllëse e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare.

Me një ngjarje rasti, më 29 gusht 2022, u shënua përfundimi i Projektit gjashtëvjeçar për Pjesëmarrje Qytetare, përmes të cilit u nxit dhe promovua dialogu mes qytetarëve dhe pushtetit. Qëllimi kryesor i Projektit për Pjesëmarrje Qytetare ishte forcimi i OSHC-ve dhe i kapaciteteve të të rinjve për t’i promovuar politikat publike, për t’i përmirësuar shërbimet […]

mediumski-item-img-1.png

30.08.2022

Të dhëna të hapura në katër institucione të pushtetit qendror

Fondacioni Metamorfozis, në bashkëpunim me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës zbatoi aktivitete për ofrimin e mbështetjes për katër institucione të reja shtetërore për publikimin e të dhënave të hapura. Mbështetja për hapjen e grupeve të të dhënave të institucioneve të pushtetit qendror realizohet në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, ndërsa aktiviteti […]

mediumski-item-img-1.png

30.08.2022

Lëshohet në përdorim mjeti për përgatitjen e buxhetit qytetar

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis ka zhvilluar platformën online www.gragjanskibudzet.mk. “Buxheti qytetar” është mjet bazë për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së komunës. Në të do të shpjegohen të hyrat dhe shpenzimet e komunës gjatë vitit, procesi i miratimit të buxhetit dhe aktivitetet e projekteve që duhet të realizohen […]

mediumski-item-img-1.png

27.12.2021

Takimi i tretë i Grupit Punues për përgatitjen e propozim-Ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik

Më 27 dhjetor të vitit 2021, u mbajt takimi i tretë i Grupit punues për përgatitjen e Propozim-ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik. Grupi punues është pjesë e aktiviteteve që Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) në bashkëpunim me Fondacionin për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, e në kuadër të Projektit […]

mediumski-item-img-1.png

22.11.2021

Takimi i dytë i Grupit punues për përgatitjen e Propozim-ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) në bashkëpunim me Fondacionin për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis, e në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, është duke zbatuar aktivitete për harmonizimin e Ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik me Direktivën e BE-së për të Dhënat e Hapura dhe Ripërdorimin e […]