mediumski-item-img-1.png

28.01.2021

Metamorfozis bashkohet me lëvizjen “Reclaim Your Face” – lëvizje për të kufizuar mbikëqyrjen masive biometrike të qytetarëve

Me rastin e 28 janarit – Ditës Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Fondacioni për internet dhe shoqëri – Metamorfozis informon se është përfshirë në lëvizjen ndërkombëtare “Reclaim Your Face”. “Reclaim Your Face” është një lëvizje e filluar nga anëtarët e EDRi – Iniciativa Evropiane për të Drejtat Digjitale, në mënyrë që të kufizojë […]

mediumski-item-img-1.png

30.11.2020

Resurset e hapura arsimore – analiza e mundësive dhe rekomandime për përfshirjen e RHA-ve në procesin arsimor

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se në kuadër të projektit “Resurset e hapura arsimore”, është përgatitur një analizë e mundësive për përfshirjen e resurseve të hapura arsimore në procesin arsimor. Ajo është në dispozicion për shkarkim në këtë link, dhe ju ftojmë ta lexoni! Shpresojmë që analiza të jetë e dobishme për ju dhe të sqarojë […]

mediumski-item-img-1.png

15.09.2020

Gjendjet dhe sfidat për realizimin e mësimdhënies online në shkollat fillore – raport nga hulumtimi

Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të projektit Resurset e Hapura Arsimore, i mbështetur nga Fondacioni Shoqëri e Hapur-Maqedoni (FSHHM), kreu një hulumtim mbi gjendjen e mësimdhënies online, me fokus në shkollat fillore në vendin tonë. Qëllimi i këtij hulumtimi ishte përcaktimi i gjendjeve dhe i sfidave të mësimdhënies online në shkollat fillore në RMV

mediumski-item-img-1.png

20.05.2020

U mbajt takim me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës

Me kërkesën tonë, sot, më 20 maj, u mbajt një takim me Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, në të cilin u prezantua projekti Rritja e pjesëmarrjes qytetare në agjendën digjitale – ICEDA, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, në të cilin Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (MSHIA) është partner i asociuar. Në takim, nga […]

mediumski-item-img-1.png

17.04.2019

Nënshkruhet Memorandum për bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe Fondacionit “Metamorfozis” për strategji për transparencë

Ndërkohë është duke u formuar grupi punues i cili do të përbëhet nga përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe të sektorit të shoqërisë civile me qëllim që të shfytëzohen kapacitetet dhe përvojat e të gjithë palëve në mënyrë të efektshme. Takimi i parë i grupit punues do të jetë mes 6-10 maj.

mediumski-item-img-1.png

12.04.2019

DHËNIA E DREJTPËRDREJTË E PARAVE PUBLIKE PËR MEDIAT ÇON DREJT KONTROLLIT TË MEDIAVE

Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, në kuadër të angazhimit të tij për media të lira, të pavarura dhe profesionale, konsideron se ndihma financiare shtetërore për mediat nuk duhet të bëhet përmes dhënies së drejtpërdrejtë të mjeteve financiare. Ndihma duhet të jepet nëpërmjet mënyrave të tjera, siç është zvogëlimi i përqindjeve tatimore dhe lirimi nga […]

mediumski-item-img-1.png

14.02.2019

Antikorrupsioni dhe kompromiset – një mision i pamundur

Ndërtimi i një sistemi të plotë për integritet në nivel qendror dhe lokal; shtrëngimi i politikës së kundërvajtjes në ligjin themelor për anti-korrupsion dhe plotësimi i ligjit ekzistues për mbrojtjen e bilbilfryrësve (denoncuesve) janë vetëm një pjesë e rekomandimeve që dolën si konkluzione në hulumtimin që e realizoi Fondacioni Metamorfozis në temën Anti-korrupsioni dhe lufta […]

mediumski-item-img-1.png

02.02.2018

Takim i grupit të punës për përgatitjen e Strategjisë nacionale për të dhëna të hapura

Propozim-versionin e parë e përgatitën: Bardhyl Jashari, drejtor ekzekutiv i Fondacionit Metamorfozis, Zoran Janevski, anëtar i Këshillit drejtues të Fondacionit Metamorfozis, Goran Rizaov, koordinator i projekteve në Fondacionin Metamorfozis dhe Martin Todevski, projekt-menaxher në Qendrën për menaxhim me ndryshimet.

mediumski-item-img-1.png

21.04.2017

Për nga niveli i hapjes, Kuvendi i R.M. është nën mesataren rajonale – Propozime për përmirësimin e gjendjes momentale

Edhe pse pushteti ligjdhënës në Maqedoni është më i hapuri në vend, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, për nga niveli i hapjes është nën mesataren republikane, tregoi Hulumtimi për shkallën e hapjes së institucioneve në gjashtë vende të rajonit në kuadër të projektit ACTION SEE – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjeti i institucioneve të hapura në […]

mediumski-item-img-1.png

28.09.2016

Konsultim i hapur: Dokument për politikë publike – Mundësitë për implementimin ligjor të RHA-ve

Fondacioni Metamorfozis, në kuadër të projektit “Qytetarët në Kuvend: Iniciativa ligjdhënëse për të drejtat e njeriut” të Fondacionit Vestminster për demokraci, përgatiti dokument për politikë publike në temën: “Mundësitë për implementimin ligjor të RHA-ve”. Ky dokument përfshin analizë gjithëpërfshirëse të kornizës ligjore për arsim dhe mundësitë për implementimin e resurseve të hapura arsimore, gjegjësisht ajo […]

mediumski-item-img-1.png

14.10.2015

Konsultim i hapur: Analizë e kornizës ligjore për arsim dhe mundësitë për implementimin e resurseve të hapura arsimore

Më 22.10.2015 (e enjte), me fillim në orën 10.00, në Klubin GEM në Shkup, do të mbahet prezantim i propozim-versionit të Analizës së kornizës ligjore për arsim dhe mundësive për implementimin e resurseve të hapura arsimore. Pas prezantimit do të ketë konsultim të hapur sa i përket përfundimeve dhe rekomandimeve që kanë dalë nga kjo […]

mediumski-item-img-1.png

04.10.2012

Punëtori për ngritjen e kapaciteteve dhe shfrytëzimin e mediumeve të reja për përfaqësim

Prej 7 deri më 10 tetor, në hotelin Garden në Ohër do të mbahet punëtori rajonale për ngritjen e kapaciteteve dhe shfrytëzimin e mediumeve të reja për përfaqësim, ku do të marrin pjesë anëtarët e Rrjetit ballkanik për përfaëqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave nga Maqedonia dhe përfaqësues të tjerë nga rajoni.