mediumski-item-img-1.png

24.01.2024

Thirrje për përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile – trajnime për hapje

Fondacioni Metamorfozis është duke punuar në mënyrë aktive për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve në nivel qendror dhe lokal dhe si pjesë e projektit “Transparenca dhe Llogaridhënia e Institucioneve Shtetërore në RMV”, kryen aktivitete për avancimin e hapjes së institucioneve përmes hulumtimit, zhvillimit të kapaciteteve dhe zhvillimit të mjeteve. Fondacioni Metamorfozis mori pjesë […]

mediumski-item-img-1.png

09.06.2023

Treguesit për vlerësimin e ndikimit të shërbimeve/produkteve të TI-së ndaj të drejtave të njeriut në proceset e prokurimit

Kur institucionet publike prokurojnë shërbime/produkte të TI-së, përfshirë sisteme algoritmike, ato duhet të sigurojnë mbrojtje efektive të të drejtave të njeriut. Kjo përgjegjësi rrjedh nga detyrimet ndërkombëtare dhe/ose konstitucionale, shpesh e përkthyer në norma më të detajuara për të drejta specifike (p.sh., kur bëhet fjalë për të drejtën e mbrojtjes së të dhënave ose të […]

mediumski-item-img-1.png

24.04.2023

Filloi procesi i përgatitjes së Strategjisë për Transparencë të qeverisë me Plan Veprimi (2023-2026)

Takimi i dytë i grupit punues për hartimin e Strategjisë për Transparencë u mbajt më 13 prill 2023, në ambientet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Fondacioni Metamorfozis bashkëpunon në mënyrë aktive me Kabinetin e Zëvendëskryeministres përgjegjëse për politikat e qeverisjes së mirë, dhe në procesin e përgatitjes së Strategjisë për Transparencë ofron […]

mediumski-item-img-1.png

13.03.2023

Indeksi i hapjes: Është duke u zhvilluar rrethi i shtatë i matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ

Rrjeti ACTION SEE – Rrjeti për Përgjegjësi, Teknologji dhe Hapje të Institucioneve në Evropën Juglindore me mbështetjen e Fondit Kombëtar për Demokraci (NDI) përmes projektit Përdorimi i Mediave të Reja për të Promovuar Transparencën e Qeverisë (Using New Media to Promote Government Transparency), filloi rrethi i shtatë e matjeve të hapjes së autoriteteve të pushtetit […]

mediumski-item-img-1.png

13.02.2023

Metamorfozis me mbështetjen e procesit të krijimit të Strategjisë së Transparencës së Qeverisë do të kontribuojë në avancimin e procesit të transparencës së Qeverisë dhe institucioneve

Drejtori Ekzekutiv i Fondacionit për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis”, Bardhyl Jashari dhe Zëvendëskryeministrja e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Përgjegjëse për politika të qeverisjes së mirë, Sllavica Gërkovska, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim, me qëllim të përgatitjes së një Strategjie të re për Transparencë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila do të […]

mediumski-item-img-1.png

05.10.2022

U mbajt takim me Zëvendëskryetaren e Qeverisë përgjegjëse për Politikat e Qeverisjes së Mirë, Sllavica Gërkovska

Më 5 tetor 2022, ekipi i Fondacionit për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” mbajti takim me Zëvendëskryeministren përgjegjëse për Politikat për Qeverisje të Mirë, Sllavica Gërkovska, lidhur me politikat dhe proceset për qeverisje të mirë, si dhe rëndësinë të përfshirjes së qytetarëve në procesin e transformimit digjital të shoqërisë. “Sektori civil ka një rol thelbësor në […]

mediumski-item-img-1.png

28.09.2022

Aliti: Procesi i riorganizimit të administratës shtetërore parashikohet të përfundojë në vitin 2024

Në një intervistë për Portalb.mk, ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti flet për procesin e riorganizimit të administratës publike në Maqedoninë e Veriut, për sulmet kibernetike të fundit nda ueb-faqeveve të ministrive, agjencinë digjitale si dhe identitetin digjital. Procesi i rioranizimit të administratës sipas tij parashikohet të përfundojë në vitin 2024. Aliti thotë […]

mediumski-item-img-1.png

28.09.2022

Fondacioni Metamorfozis mori pjesë në konferencën “Çfarë i intereson qytetarët?” dhe prezantoi rezultatet e Indekseve të Hapjes

Qendra për Menaxhimin e Ndryshimeve, në bashkëpunim me Zëvendëskryeministren, Sllavica Gërkovska, përgjegjëse për politika të qeverisjes së mirë, dhe Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat me Karakter Publik, organizuan konferencën me temë: “Çfarë i intereson qytetarët? – Përmirësimi i sistemit për qasje të lirë në informatat me karakter publik”. […]

mediumski-item-img-1.png

28.09.2022

U mbajt Kuvendi vjetor i anëtarëve të Platformës së organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit

Në datat 19 dhe 20 shtator 2022 u mbajt Kuvendi i rregullt vjetor i anëtarëve të Platformës së organizatave të shoqërisë civile për luftë kundër korrupsionit. Në Kuvend u diskutua për veprimet dhe aktivitetet e ardhshme që do të ndërmerren, u shqyrtua dhe u miratua Plani Strategjik 2022 – 2025 dhe u diskutua për gjendjen […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Vlerësimi i qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të hapjes – Kuvendi dhe pushteti ekzekutiv – matja për vitin 2021

Me mbështetjen e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje qytetare dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci (NED), Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të gjendjes së qeverisjes së mirë të kuvendeve dhe degëve ekzekutive të […]

mediumski-item-img-1.png

13.09.2022

Publikohet Indeksi i hapjes së vetëqeverisjes lokale për vitin 2022

Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – “Metamorfozis”, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare, vlerësoi gjendjen e qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale (NJVL) në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022. Vlerësimi është rezultat i hulumtimit të realizuar në bazë të Indeksit të Hapjes. Hulumtimi për vitin 2022 tregoi […]

mediumski-item-img-1.png

05.09.2022

Njoftim për ngjarje: Sa të hapura janë institucionet në Maqedoninë e Veriut?

Fondacioni Metamorfozis organizon një ngjarje online për promovimin e rezultateve të Vlerësimit të gjendjes së qeverisjes së mirë në njësitë e vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2022 dhe promovimin e rezultateve të Vlerësimit të qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe rajon përmes Indeksit të hapjes, sipas matjes për […]