Në kuadër të projektit “Programi i Përshpejtuesit Digjital”, Fondacioni Metamorfozis publikon thirrje për mbledhjen e ofertave për angazhimin e ekspertëve të sigurisë digjitale dhe ekspertëve për ngritjen e kapaciteteve.

I ftojmë të gjithë të interesuarit që i plotësojnë kërkesat e përcaktuara në thirrje të aplikojnë online, në e-mailin e shënuar në vetë thirrjen.

Mënyra e aplikimit: duke dërguar një biografi të shkurtër (CV) dhe një ofertë financiare, të cilat do të dërgohen në e-mailinmarijana@metamorphosis.org.mk, jo më vonë se 12.1.2024, në orën 16:00.

Të gjitha detajet janë të disponueshme në linket e mëposhtme: ToR mentors 2024 dhe Annex 1 financial offer.

Thirrja është e hapur nga sot, 28.12.2024 deri më 12.1.2024, në orën 16:00 . Aplikacionet që mbërrijnë pas afatit nuk do të merren parasysh.

Ndaje: