mediumski-item-img-1.png

30.03.2023

Shpallje për punë Specialist për media sociale

  Fondacioni Metamorfozis ka nevoje per specialist për mediat sociale i cili do t’i bashkohet organizatës dhe do të punojë me personin përgjegjës – specialistin për komunikime me qëllim të përmirësimit të dukshmërisë së punës së organizatës dhe pranisë më të madhe në rrjetet sociale, gjegjësisht në hapësirën mediatike. Metamorfozis përpiqet për zgjerimin e grupeve […]

mediumski-item-img-1.png

06.06.2022

Thirrje për nëpunësit shtetërorë: Punëtori për të dhënat e hapura

Fondacioni Metamorfozis punon në mënyrë aktive për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve në nivel qendror dhe lokal dhe si pjesë e Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, zbaton aktivitete për të rritur hapjen e institucioneve përmes hulumtimit, zhvillimit të kapaciteteve dhe zhvillimit të mjeteve. Në bashkëpunim me MSHIA-në, Fondacioni Metamorfozis planifikon një punëtori […]

mediumski-item-img-1.png

01.04.2022

Thirrje për oferta – angazhim i një eksperti për Indeksin e Hapjes

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis shpall thirrje për oferta për të angazhuar një ekspert për Indeksin e Hapjes për të përmbledhur rezultatet dhe për të përgatitur Vlerësim të qeverisjes së mirë në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të Hapjes – Kuvendi dhe pushteti ekzekutiv për vitin […]

mediumski-item-img-1.png

15.03.2022

Ftesë për Biseda për Privatësinë # 5 – Liria e mediave dhe mbrojtja e të dhënave personale

Fondacioni Metamorfozis ka kënaqësinë t’i ftojë gazetarët, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve, si dhe të gjithë individët e tjerë që duan të diskutojnë dhe të mësojnë më shumë rreth temës “Liria e mediave dhe mbrojtja e të dhënave personale” në të pestën “Biseda për Privatësinë” që do të mbahet më 21 mars […]

mediumski-item-img-1.png

24.02.2022

Ftesë për pjesëmarrje në trajnimin për Zyrtarët për mbrojtjen e të dhënave personale në institucionet publike

Të nderuar, Fondacioni Metamorfozis ka kënaqësinë t’i ftojë zyrtarët për mbrojtjen e të dhënave personale në institucionet publike të marrin pjesë në një trajnim me temë “Mbrojtja e të dhënave personale në procesin e digjitalizimit të shërbimeve publike.” Trajnimi do të zhvillohet në “MlladiHub” – Zyra e Presidentit të RMV-së më 7 dhe 8 mars […]

mediumski-item-img-1.png

27.12.2021

Thirrje për oferta për angazhimin e trajnerit për transparencë

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis shpall thirrje për oferta për angazhimin e trajnerit për transparencë, me qëllim të realizimit të trajnimeve për transparencë dhe hapje të njësive të vetëqeverisjes lokale. Ftojmë të gjithë të interesuarit që i plotësojnë kërkesat e përcaktuara në thirrje të aplikojnë online, në e-mailin e […]

mediumski-item-img-1.png

20.12.2021

Ftesë për t’iu bashkuar iniciativës “Biseda për privatësinë”

Fondacioni Metamorfozis fillon me zbatimin e iniciativës “Biseda për privatësinë”, e cila synon t’i bashkojë anëtarët e publikut të gjerë, nëpunësit publikë, organizatat e shoqërisë civile, gazetarët, mësimdhënësit dhe individët e tjerë të interesuar që të bisedojnë për mbrojtjen e të dhënave personale në rrethana të ndryshme të jetës (dhe të punës). Bisedat për privatësinë […]

mediumski-item-img-1.png

15.12.2021

Thirrje për oferta për angazhimin e trajnerëve

Në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, Fondacioni Metamorfozis shpall thirrje për oferta për angazhimin e trajnerëve për të ofruar trajnime për hapjen e institucioneve në nivel qendror. I ftojmë të gjithë të interesuarit që i plotësojnë kërkesat e përcaktuara në thirrje të aplikojnë online, në e-mailin e shënuar në thirrje. Mënyra e […]

mediumski-item-img-1.png

06.09.2021

Zgjatet thirrja për angazhimin e një eksperti: Përgatitja e Ligjit për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik

Fondacioni Metamorfozis në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrjen Qytetare do t’i sigurojë ndihmë teknike për MSHIA-në për hartimin e Ligjit të ri për Përdorimin e të Dhënave të Sektorit Publik, i cili duhet të harmonizohet me Direktivën përkatëse të BE-së. Për këtë qëllim, Fondacioni Metamorphosis shpall thirrje për angazhimin e një eksperti i […]

mediumski-item-img-1.png

04.05.2021

Hapet thirrja për pjesëmarrje në Hakatonin online për të dhëna të hapura

  ÇFARË ËSHTË HAKATONI PËR TË DHËNA TË HAPURA? Fondacioni për Internet dhe Shoqëri – Metamorfozis organizon për herë të parë një Hakaton për të dhëna të hapura në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare. Kjo sfidë katër-ditore synon të bashkojë dhe të inkurajojë njerëz të rinj, kreativë dhe inovativë për të zhvilluar […]