mediumski-item-img-1.png

05.09.2023

Njoftim: debat publik për Draft – Strategjinë për Transparencë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (2023-2026)

Debati i parë publik për Draft-Strategjinë për Transparencë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (2023 – 2026) do të mbahet më 11 shtator 2023, me fillim në ora 12:00, në hotelin “Holiday Inn” në Shkup. Strategjia synon të lidhë dhe harmonizojë politikat tashmë të miratuara, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të […]

mediumski-item-img-1.png

04.09.2023

Mbahet ngjarje për rrjetëzim, koordinim dhe diskutim i rrjetit ACTION SEE

Nga data 23 deri më 25 gusht 2023, u zhvillua një ngjarje për rrjetëzim i rrjetit ACTION SEE. Ngjarja kishte për qëllim të sigurojë hapësirë për diskutim dhe koordinim ndërmjet anëtarëve të rrjetit ACTION SEE. Përfaqësues nga Open Data Kosovo, Partnerët për Ndryshime Demokratike Serbi, Mjaft! nga Shqipëria, “Zashto ne” nga Bosnja dhe Hercegovina, CDT […]

mediumski-item-img-1.png

07.07.2023

U mbajt takim me Zëvendëskryetaren e Qeverisë përgjegjëse për Politikat e Qeverisjes së Mirë, Sllavica Gërkovska

Më 6 korrik 2023, një pjesë e grupit punues për përgatitjen e Strategjisë së re për Transparencë me Plan Veprimi (2023-2026), mbajti takim me Zëvendëskryeministren e Qeverisë përgjegjëse për Politikat e Qeverisjes së Mirë, Sllavica Grkovska. Në takim u diskutua për draft-versionin e Strategjisë për Transparencë, qëllimi i së cilës është futja e masave të […]

mediumski-item-img-1.png

05.07.2023

Pjesëmarrje në Konferencën e 10-të Ndërkombëtare për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Mbeturinave të Ngurta

Një përfaqësues i rrjetit ACTION SEE mori pjesë në Konferencën e 10-të Ndërkombëtare për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Mbeturinave të Ngurta të mbajtur në Kretë në periudhën 21-24 qershor 2023. Bojana Vujuçiq nga Fondacioni Divac mori pjesë në konferencë dhe prezantoi punimin e saj autorial mbi gjendjen e menaxhimit të mbeturinave të ngurta në Serbi. […]

mediumski-item-img-1.png

05.07.2023

Pjesëmarrje në konferencën shkencore ndërkombëtare “Devijimet sociale”

Përfaqësues të rrjetit ACTION SEE morën pjesë në Konferencën e VIII Shkencore Ndërkombëtare “Devijimet Sociale” që u mbajt në Banja Llukë të Bosnje dhe Hercegovinës, më 23-24 qershor 2023. Tema e konferencës së këtij viti ishte e Drejta për shëndet dhe arsim: të drejtat universale të njeriut. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut flet […]

mediumski-item-img-1.png

05.07.2023

U mbajt punëtoria e tretë e rrjetit ACTION SEE

ACTION SEE (Përgjegjësi, Teknologji dhe Rrjet i institucioneve të hapura në rajon Evropën Juglindore) është rrjet i organizatave të shoqërisë civile që punojnë së bashku për të promovuar dhe për të siguruar përgjegjësi dhe transparencë të qeverive në rajonin e Evropës Juglindore, për ta rritur potencialin për aktivizëm qytetar pjesëmarrjen e qytetarëve, për t’i promovuar […]

mediumski-item-img-1.png

05.06.2023

Pjesëmarrje në konferencë për krimet e gjelbra dhe drejtësinë ekologjike

Si pjesë e projektit ACTION SEE, shtatë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga Ballkani morën pjesë në “Konferencën Vjetore për Krimet e Gjelbra dhe Drejtësinë Ekologjike”, që u mbajt në periudhën 24-25 maj 2023 në Universitetin e Utrehtit, Holandë. Përfaqësues të mbështetur të organizatave të shoqërisë civile nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, […]

mediumski-item-img-1.png

05.06.2023

Pjesëmarrje në Forumin Global mbi Anti-Korrupsionin dhe Integritetin të OECD-së

Forumi Global i OECD 2023 mbi Anti-Korrupsionin dhe Integritetin u mbajt më 24-25 maj 2023, në Paris, Francë. Si përfaqësuese e Fondacionit Metamorfozis, e në kuadër të projektit ACTION SEE, në forum mori pjesë Marijana Jançeska. Të mbështetur nga projekti ACTION SEE, në forum morën pjesë Maja Milikiq nga organizata joqeveritare CEMI dhe Bogdan Pipoviq […]

mediumski-item-img-1.png

05.06.2023

Pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare për teknologjitë diellore

Marijana Jançeska nga Fondacioni Metamorfozis, së bashku me Ana Çoloviq Lesoska nga organizata “Eko Svest”, nga 25 deri më 28 prill 2023, morën pjesë në Konferencën e 4-të Ndërkombëtare për Teknologjitë Diellore dhe Mini-Rrjetet Hibride për Përmirësimin e Qasjes në Energji. Konferenca u mbajt në Universitetin në Palma de Mallorca dhe kishte për qëllim të […]

mediumski-item-img-1.png

30.05.2023

U mbajt takimi i grupit punues për përgatitjen e Strategjisë për Transparencë

Grupi punues për përgatitjen e Strategjisë për Transparencë mbajti takim më 29 maj të vitit 2023, në hapësirat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në takim përfaqësuesit e sektorit civil dhe të institucioneve shtetërore, së bashku me ekspertet e angazhuar, Irena Bojaxhievska dhe Natalija Shikova, e shqyrtuan propozim-planin e Strategjisë për Transparencë dhe […]

mediumski-item-img-1.png

24.04.2023

Filloi procesi i përgatitjes së Strategjisë për Transparencë të qeverisë me Plan Veprimi (2023-2026)

Takimi i dytë i grupit punues për hartimin e Strategjisë për Transparencë u mbajt më 13 prill 2023, në ambientet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Fondacioni Metamorfozis bashkëpunon në mënyrë aktive me Kabinetin e Zëvendëskryeministres përgjegjëse për politikat e qeverisjes së mirë, dhe në procesin e përgatitjes së Strategjisë për Transparencë ofron […]

mediumski-item-img-1.png

12.04.2023

U mbajt takimi i parë i grupit punues për krijimin e strategjisë së transparencës

Me 7 Prill 2023, në qeverinë e Republikës së Maqedonisë Veriore, u mbajt takimi i parë i grupit punues për projektimin e Strategjisë së Transparencës. Përfaqësues prej palëve të interesuara që veprojnë dhe që mund të ofrojnë ekspertizën e tyre në fushën e transparencës dhe hapjes ishin të ftuar në mbledhje. Përveç përfaqësuesve nga shoqëria […]