Në konferencë morrën pjesë rreth 200 pjesëmarrës nga vendi dhe jashtë, përfaqësues të organeve relevante qeveritare, si dhe përfaqësues të sektorit qytetar dhe atij afarist. Prezantime patën 16 përfaqësues të vendit dhe 3 të huaj në kuadër të 3 sesioneve punuese, me ç’rast pas secilit sesion vijonte diskutim aktiv.

e-society_2010

Pas sesioneve vijoi tryeza e rrumbullakët me temë “Bashkëpunimi multisektorial çelës për implementim të suksesshëm të e-Qeverisë”. Pas diskutimit dyorësh në tryezën e rrumbullakët të cilën e mbylli drejtori i fondacionit Metamorfozis, z. Bardhyl Jashari, konferenca zyrtarisht përfundoi.

Më shumë informata, si dhe prezantimet, së bashku me video-prezantimet e prezantuesve do të publikohen së shpejti në ueb-faqen zyrtare të konferencës. Në ndërkohë, një pjesë të atmosferës së konferencës mund ta shihni nëpërmjet të fotografive të vendosura në Flickr, si dhe nga mesazhet e shumta që dërgoheshin për së gjalli nëpërmjet Twitter-it.

Излагања имаа 16 домашни и 3 странски претставници од невладиниот, владиниот и бизнис секторот во рамките на 3 работни сесии, при што после секоја следуваше активна дискусија. Белешки за сесиите може да прочитате на IT.com.mk.

 

По сесиите следуваше тркалезна маса на тема „Повеќесекторската соработка – клучна за успешна имплементација на е-власта“. По двочасовната дискусија која ја затворија директорот на фондацијата Метаморфозис г. Бардил Јашари и Љупчо Фармакоски, државен советник во Министерството за информатичко општество, конференцијата беше официјално завршена.

 

Повеќе информации, како и презентациите, заедно со видео излагањата на говорниците ќе бидат објавени наскоро. Во меѓувреме, дел од атмосферата на конференцијата можете да почувствувате преку фотографиите http://www.flickr.com/photos/fmeta/ поставени на фликр, како и од пораките http://twitter.com/search?q=%23esociety10 кои во живо масовно се испраќаа преку твитер.

Ndaje: