Gjatë takimit të parë koordinativ, i cili u mbajt prej 28 deri më 30 janar në klubin GEM në Shkup, partnerët e projektit ACTION VISEGRAD SEE edhe një herë u pajtuan se veglat e TIK-ut në vendet e tyre, pa marrë parasysh se a janë të zhvilluara nga organizatat qytetare apo shteti, nuk janë të shfrytëzuara sa duhet, dhe kjo është kështu më shumë për shkak të mungesës së vetëdijes dhe të shkathtësive.

DON_1232

Në takim morën pjesë përfaqësues nga koordinatorët e projektit – Fondacioni Metamorfozis dhe nga organizatat partnere: atlatszo.hu Nonprofit Ltd. nga Hungaria, ePanstwo Foundation nga Polonia, KohoVolit.eu nga Çekia, Pontis Foundation nga Sllovakia, Center for Democratic Transition nga Mali i Zi, CRTA – Center for Research, Transparency and Accountability nga Serbia dhe Citizens Association Why not? nga Bosnja dhe Hercegovina.

DON_1192

Të pranishmit gjatë takimit treditor i identifikuan dhe në mes vete i këmbyen sfidat dhe praktikat e mira nga vendet e tyre, duke përfunduar se ballafaqohen me atmosferë të ngjashme dhe rrethana shoqërore në vendet prej ku vijnë.

Qëllimi i projektit ACTION VISEGRAD SEE është рromovimi i një shoqërie dinamike qytetare e cila në mënyrë efektive do t’i mobilizojë qytetarët për përfshirje aktive në çështje që kanë të bëjnë me qeverisjen e mirë, dhe e cila do të ndikojë në politikat dhe proceset e marrjes së vendimeve në nivel nacional dhe rajonal në Ballkanin Perëndimor.

DON_1241

 

 

DON_1188

 

 

The ACTION VISEGRAD SEE project is supported by the:

visegrad_fund_logo_blue

and the

Government of The Federal Republic of Germany

Ndaje: