Liria e shprehjes nuk ёshtё liri e shprehjes sё urrejtjes

„Udhëzuesi i nëntë për TIK” i fondacionit “Metamorfozis” u dedikohet të rinjve nga Maqedonia, me qëllim që t’u ndihmohet ta njohin dhe t’i kundërvihen gjuhës së urrejtjes, në internet dhe oflajn