Perspektiva gjeopolitike e rrjedhave të dezinformatave në Ballkanin Perëndimor

Dezinformimi dhe lajmet e rreme nuk janë vetëm një problem mediatik, por një problem sigurie që mund të pengojë realizimin e objektivave strategjikë më të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Është e domosdoshme që të gjitha vendet e rajonit të vendosin bashkëpunim të ngushtë të ndërsjellë dhe të kenë qasje në ekspertizën e BE-së dhe të NATO-s në krijimin e strategjive të rezistencës dhe reagimit ndaj ndikimeve të huaja malinje, tregon analiza e perspektivës gjeopolitike të rrjedhave të dezinformatave në Ballkanin Perëndimor, e kryer në kuadër të kornizën të projektit Qendra kundër dezinformimit e Ballkanit Perëndimor: Ekspozimi i ndikimeve keqdashëse përmes gazetarisë mbikëqyrëse.

Vitet e fundit, ndikimi i huaj keqdashës në Ballkanin Perëndimor i ka intensifikuar përpjekjet e tij për minimin e zhvillimit demokratik të rajonit. Presionet e jashtme të dëmshme i shfrytëzojnë zhvillimet dhe ngjarjet kryesore politike brenda vendeve, por gjithashtu manipulojnë me çështjet globale, si KOVID-19 dhe së fundmi – agresionin rus ndaj Ukrainës. Që nga fillimi i pushtimit gjithëpërfshirës rus në shkurt të vitit 2022, ka pasur përpjekje të shtuara nga Kremlini dhe përfaqësuesit e tij në BP, përmes prodhimit masiv të lajmeve të rreme për të miratuar agresionin dhe për të fajësuar NATO-n, BE-në dhe SHBA-në si fajtorët kryesorë për “provokimin” e luftës.

Ky raport hulumtues i harton tendencat dhe modelet kryesore në shpërndarjen e dezinformatave në të gjithë rajonin në periudhën janar- dhjetor 2022, si dhe interesat e huaja të përhapura përmes propagandës dhe fushatave të ndikimit të para përmes lenteve gjeopolitike. Ai merr parasysh përcaktues të shumtë të rajonit: pozicionin e tij gjeografik, kulturën dhe historinë e popujve, si dhe nevojat dhe pritjet kombëtare. Raporti hulumtues i vëzhgon specifikat e rajonit në tërësi dhe veçmas për secilin vend. Ai fokusohet në fenomenin e lajmeve të rreme, dezinformatave dhe propagandës së huaj të shpërndarë nëpër mediat publike dhe rrjetet sociale që po fiton potencial të madh për ndikim gjeopolitik dhe kthehet në kërcënim për sigurinë. Është një fenomen që mundëson një numër të vogël aktorësh të abuzojnë me rrjetet sociale dhe ekosistemet mediatike për të pasur ndikim shkatërrues.

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023

Në vitin 2023, krijimi dhe përhapja e dezinformatave janë identifikuar jo vetëm si problem mediatik, por edhe si problem sigurie, i cili e prish funksionimin e institucioneve demokratike dhe sferën mediatike, duke shkaktuar rreziqe të mëdha për të gjithë shoqërinë, duke kërcënuar të drejtat themelore të njeriut – nga siguria personale dhe shëndeti deri te […]

Vlerësimi i qeverisjes së mirë së pushtetit ekzekutiv në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të Hapjes

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci, Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Llogaridhënie, Teknologji dhe Rrjet i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të qeverisjes së mirë të pushtetit ekzekutiv të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor […]