Tendencat e dezinformimit në Ballkanin Perëndimor

Ky raport bazohet në një proces të vazhdueshëm të monitorimit të mediave vendase në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri, Kosovë, Serbi, Mal të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinë të kryer në kuadër të projektit rajonal – Qendra Kundër Dezinformimit e Ballkanit Perëndimor: Ekspozimi i ndikimeve keqdashëse përmes gazetarisë mbikëqyrëse. Ai paraqet një përmbledhje të tendencave dhe narrativeve të dezinformimit, shpërndarjes së tyre ndërmjet vendeve dhe burimet e tyre për periudhën korrik-dhjetor 2022.

 

Gjatë periudhës së monitorimit, tema më e shpeshtë e dezinformatave në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor ishte “Lufta ruse në Ukrainë”. Narrativet varionin, por kishin prirje të paraqisnin një pamje negative të Ukrainës si një vend neonazist dhe përfitues nga lufta që shet ndihma ushtarake që vendet e tjera ia dhurojnë. Tema e dytë më e shpeshtë ishte “Perëndimi është përgjegjës për luftën”, që do të thotë “Lufta në të vërtetë zhvillohet midis SHBA-së dhe Rusisë”, krahas narrativit se “zgjerimi i NATO-s është fajtor për agresionin e Rusisë”.

Analizë e E-shërbimeve në komunat në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023

Digjitalizimi dhe teknologjitë digjitale po e ndryshojnë në mënyrë drastike mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe komunikojmë me botën përreth nesh. Kjo është veçanërisht e vërtetë në fushën e shërbimeve publike, ku shërbimet digjitale të qeverisë (shërbimet e e-Qeverisë) i zëvendësojnë gjithnjë e më shumë shërbimet tradicionale të bazuara në letër. Tranzicioni në shërbimet e […]

Efekti i dezinformatave dhe ndikimeve të huaja në proceset demokratike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2023

Në vitin 2023, krijimi dhe përhapja e dezinformatave janë identifikuar jo vetëm si problem mediatik, por edhe si problem sigurie, i cili e prish funksionimin e institucioneve demokratike dhe sferën mediatike, duke shkaktuar rreziqe të mëdha për të gjithë shoqërinë, duke kërcënuar të drejtat themelore të njeriut – nga siguria personale dhe shëndeti deri te […]

Vlerësimi i qeverisjes së mirë së pushtetit ekzekutiv në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon përmes Indeksit të Hapjes

Me mbështetjen e Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacionit Kombëtar për Demokraci, Fondacioni Metamorfozis në bashkëpunim me partnerët nga rrjeti rajonal i OShC-ve – Llogaridhënie, Teknologji dhe Rrjet i Institucioneve të Hapura në Evropën Juglindore (ACTION SEE), përgatiti një vlerësim të qeverisjes së mirë të pushtetit ekzekutiv të katër vendeve të Ballkanit Perëndimor […]